piątek, 16 stycznia 2015

Fair trade: skuteczny mechanizm?

System fair trade, który łączy konsumentów z krajów bogatszych z farmerami i producentami z krajów biedniejszych zyskuje na popularności. Dwa poniższe opracowania dotyczące produktów drzewnych oraz przemysłu odzieżowego analizują skuteczność tego systemu.

"Fair trade in forest products: policy lessons" ocenia system fair trade pod kątem zmniejszenia biedy. Bada wpływ na lokalną ekonomię i społeczność, prezentując sukcesy, problemy i ograniczenia systemu. Opracowanie dotyczy przemysłu leśnego w Peru oraz Ekwadorze. Raport do pobrania na stronie Eldis.

Kolejna publikacja "Fair Trade - is it really better for workers? - a case study of Kaisa Grass Baskets in Bangladesh" analizuje w jakim stopniu organizacje fair trade przyczyniają się do wzrostu płac wśród kobiet z terenów wiejskich.

Opracowanie oparte jest na wywiadach z menedżerami oraz pracownikami z Bangladeszu i zwraca szczególną uwagę na rolę NGO, firmy non-profit oraz biznesu. Celem jest porównanie tych organizacji pod kątem struktury kosztów, procesu produkcyjnego oraz płac dla pracowników.