czwartek, 17 maja 2018

Sprawiedliwy handel – ale o co właściwie chodzi?

Wielu z nas określenie Fair Trade czy sprawiedliwy handel obiło się o uszy. Jednakże niewiele osób wie, co tak naprawdę oznacza ten termin? Dowiedzmy się więc.

10 zasad sprawiedliwego handlu zostało ustalone przez Światową Organizację Sprawiedliwego Handlu. Zrzesza ona zarówno producentów, jak i sprzedawców detalicznych, którzy oferują produkty odpowiedzialne społecznie. Aby zostać członkiem tej organizacji, należy przestrzegać poniższych zasad. Należy stwarzać szansę na współpracę z wykluczonymi producentami, którzy byli do tej pory marginalizowani z różnych powodów. Stosunki z dostawcami muszą być oparte na zaufaniu, szacunki i solidarności na nie tylko chęci zysku.

W tym celu stosuje się przedpłaty, nawiązuje długoletnie stosunki handlowe czy pracuje w poszanowaniu tradycji, tożsamości kulturowej i indywidualnych zdolności producentów. Ceny zakupu od dostawców są ustalane na takim poziomie, aby produkcja mogła być zarówno odpowiedzialna społecznie, jak i bezpieczna dla środowiska naturalnego. Absolutnie zakazuje się pracy dzieci, niewolników oraz dyskryminacji z racji płci. Zapewnia się godziwe warunki do pracy każdemu, kto ją wykonuje.

Wspiera się producentów w dążeniu do coraz większej samodzielności i rozwoju. Sprzedawcy produktów pochodzących ze sprawiedliwego handlu promują idee wśród swoich klientów za pomocą uczciwych przekazów marketingowych oraz reklamowych. Odpowiedzialna produkcja towarów Fair Trade odbywa się zawsze z poszanowaniem środowiska naturalnego.
(MM)