czwartek, 7 marca 2019

Główne zasady Fair Trade


Handel Fair Trade staje się coraz bardziej popularny – chętnie kupujemy produkty oznaczone tym logo. Warto wiedzieć, jakie są główne zasady tej idei – poniżej krótko je przybliżamy.
Przede wszystkim warto wiedzieć, że Fair Trade to nazwa idei wspierającej poprawę warunków handlowych z producentami z krajów rozwijających się, a z kolei Fairtrade to nazwa konkretnego oznaczenia. Może to odnosić się do produktów opatrzonych logo Fairtrade, ale także i nieoznakowanych.
Fair Trade (Sprawiedliwy Handel) to międzynarodowy ruch, którego głównym celem jest poprawa warunków pracy i zagwarantowanie szacunku oraz godziwej stawki drobnym producentom z krajów rozwijających się, np. z krajów azjatyckich czy afrykańskich. To sprzeciw wobec głodowych stawek, jawnemu wykorzystywaniu, niewolnictwu, łamania praw pracowniczych, ale i ludzkich, niehigienicznym warunkom pracy itd.
Zasady Fair Trade są wyjątkowo proste – producenci zasługują na uczciwą płacę, czyli otrzymują ustaloną wspólnie stawkę. Nie jest ona zaniżana i narzucana – w takim przypadku zwykle głodowa. Co więcej, określone są też warunki pracy – są one bezpieczne, a kwota pozwala pokryć koszty utrzymania oraz produkcji, ta z kolei jest realizowana zgodnie z poszanowaniem ludzi i środowiska, czyli ważny jest ekologiczny sposób produkcji. Kobiety, mniejszości etniczne nie są gorzej traktowane, lecz na równo z innymi pracownikami. Nie ma jednak pozwolenia na pracę dzieci oraz niewolnictwo.
Cześć zysków ze sprzedaży idzie na różne prace realizowane na terenie kraju czy miejsca zamieszkania społeczności, np. budowę studni, edukację dzieci, budowę szkoły itd. – to świetny sposób niesienia realnej pomocy mieszkańcom krajów rozwijających się. Ta drobna pomoc z pewnością przyczyni się do stworzenia lepszego bytu społeczeństwa i wyrwaniu się z ubóstwa. Idea ta daje realną szansę na lepsze życie, dlatego warto wybierać produkty oznaczone logo Fair Trade. Kawę, czekoladę, ryż itd. można bez problemu rozpoznać, gdyż opakowania są oznaczone charakterystycznym symbolem.
KKw,