Fair Trade w Polsce

Szerzeniem idei Sprawiedliwego handlu w Polsce zajmują się między innymi takie organizacje:
  • Koalicja Sprawiedliwego Handlu
  • Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu